Kynologie

De kynologie betekent ook wel studie van de hond. Hierbij wordt de hond beoordeeld op de raskenmerken, zoals bij de Duitse herdershond de staande oren en de voor dit ras minimale en maximale schofthoogtes voor teven en reuen. Op een clubmatch worden deze kenmerken beoordeeld door een keurmeester. De keurmeester kan u wijzen op de onderdelen die volgens de rasstandaard goed of minder goed of fout zijn. De hond wordt niet alleen beoordeeld op de bouw, maar ook op het gangwerk. Een hond heeft vier gangen, namelijk: stap, draf, galop en telgang. Slechts stap en draf worden geaccepteerd op een clubmatch. Het wordt liever niet gezien dat een hond galoppeert of “telt”.

Op een clubmatch wordt de hond ingedeeld in klassen volgens geslacht en leeftijd. Dit is omdat een teef kleiner en lichter gebouwd is dan een reu, en omdat een hond van 2 jaar meer volgroeid is dan een hond van 6 maanden.

De beoordeling tijdens een clubmatch bestaat uit twee onderdelen:

de standkeuring en de loopkeuring.

Tijdens de standkeuring ziet de keurmeester de hond van dichtbij. De hond moet door de geleider/voorbrenger in stand gezet worden en de keurmeester kan zo alle ledematen en de hoekingen daarbij van de hond goed zien en een kwalificatie noteren. Tijdens de training wordt het in stand zetten van de hond regelmatig geoefend.

Tijdens de loopkeuring worden alle honden die in de klasse meelopen opgeroepen en voorlopig geplaatst op basis van de eerste beoordeling tijdens de standkeuring. Op die manier kan de keurmeester de honden met elkaar vergelijken en de gangen en bouw van de hond tezamen beoordelen. Training en conditie zijn hier van groot belang, zo kan de hond plaatsen winnen en bij een tekort hieraan verliezen.

De keurmeester kan een aantal kwalificaties geven die oplopen van onvoldoende tot uitmuntend. De kwalificatie uitmuntend kan alleen gehaald worden door honden die een africhtingscertificaat hebben en ouder zijn dan 24 maanden. Ze lopen dan in de Gebruikshondenklasse. Zo’n kwalificatie kan van belang zijn indien u met de hond wilt gaan fokken. Op een zogenoemde fokgeschiktheidskeuring komen kynologie en africhting dan ook beiden aan bod. Om deel te kunnen nemen aan een fokgeschiktheidskeuring, moeten de honden op de dag van de keuring beschikken over een erkend africhtingscertificaat, zoals IPO of KNPV, een UV/AD diploma, een gunstige röntgenuitslag voor zowel heupen als ellebogen en minimaal de kwalificatie Goed hebben behaald op een erkende clubmatch